Cégadatok

A társaság neve: NES Korlátolt Felelősségű Társaság
A társaság székhelye: 1181 Budapest, XVIII., Riesz Frigyes u. 13.
A társaság irodái: 1186 Budapest, Goroszló utca 5.
A társaság alapításának időpontja és időtartama: 1997 és határozatlan időre
Cégbíróság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság
Adószám: 11446066-2-43
Cégjegyzék: 01-09-734286
A társaság pénzforgalmi jelzőszáma: 11734004-20546061
A társaság számlavezetője: OTP BANK NyRt.

A Nes Kft.-ről   Kapcsolat   Referenciák   Kihívások - térkép